Sabtu, 2 Januari 2010

Key Performance Indicator (KPI)

Apa Itu KPI?

- KPI adalah suatu parameter yang boleh diukur, yang telah dipersetujui bersama, dan yang
akan mencerminkan kejayaan sesuatu organisasi (Muhamad Yahaya, 2005).

- KPI juga dikenali sebagai penunjuk kejayaan membantu organisasi mentakrif dan mengukur
kemajuan untuk mencapai matlamat organisasi.

- Maka KPI adalah kaedah mengukur pencapaian matlamat.

Mengapakah pentingnya KPI alam proses perancangan strategik?

Mengikut Kaplan (2003):

- If we can’t measure our processes, we can’t manage our processes
- If we can’t manage our processes, we can’t change our processes for improvement
- If we can’t improve our processes, we can’t meet or exceed our customers’ expectations
- MEASURE - MANAGE – CHANGE - EXCEED