Ahad, 3 Mei 2009

PIAGAM PELANGGAN

PIAGAM PELANGGAN

Kami, warga SK Menson, dengan penuh iltizam, berjanji akan menumpukan sepenuh usaha dan tenaga kami ke arah:

MURID

• Memastikan proses P & P berjalan dengan menepati masa yang ditetapkan.
• Memastikan buku latihan murid diperiksa selepas dikumpul.
• Memastikan kebajikan dan keselamatan murid diutama dan tindakan segera diambil.

STAF

• Memastikan urusan gaji guru-guru dan staf tepat pada masanya.
• Memaklumkan dengan sekadar segera edara berkaitan dengan perjawatan dari tarikh surat
diterima.
• Mengadakan sesi perkembangan staf sekurang-kurangnya 3 atau 4 kali setahun.

IBU BAPA

• Aduan atau rayuan dari ibu bapa diambil tindakan segera.
• Memastikan ibu bapa mendapat maklumat yang terkini mengenai perkembangan pencapaian
pendidikan anak-anak.
• Sentiasa bekerjasama untuk meningkatkan mutu pelajaran anak-anak .

KOMUNITI

• Memberi kerjasama yang erat dalam aktiviti kemasyarakatan.

STAKEHOLDER

• Memberi maklum balas dengan segera kepada surat arahan dari stakeholder.