Isnin, 8 Februari 2010

Strategi Pelaksanaan Program Linus


Strategi Pelaksanaan Program Linus

• Screening of Students (Year 1, Year 2 and Year 3)
• Pembangunan material (Development of Materials)
• Pembangunan kapasiti (Enhancement of Teachers Pedagogical Skill)
• Awareness (Awareness Programmes for Schools and Community)
• Pemantauan, penyeliaan dan penilaian
• Fasilinus. (Establishment of FasiLINUS)


Strategi 1: Screening ( penapisan )
 1. Screening murid tahun satu 2010 pada bulan: Mac, Jun, dan September.
 2. Screening tahap kesihatan murid supaya murid berkeperluan khas mengikuti kelas pendidikan khas.
 3. Murid yang tidak melepasi tahap akan mengikuti program Linus.

Strategi 2: Pembinaan Material Pengajaran dan Pembelajaran.
( Material Building )


• Modul pembelajaran
• Panduan pengajaran guru.Strategi 3: Meningkatkan kemahiran profesional guru.
 1. Latihan dalam perkhidmatan
 2. Perkembangan staf di PPD dan di Sekolah
 3. Semak semula kurikulum.
 4. Mengadakan bengkel.

Strategi 4. Awareness.
 1. Penataran/penerangan kepada guru dan komuniti sekolah.
 2. Edaran brosure kepada umum
 3. Promosi kepada umum melalui:
 4. Pameran
 5. Siaran media massa – cetak /eletronik
 6. Adakan minggu atau hari LINUS di sekolah.

Strategi 5: Monitoring
 1. Instrumens pemantauan:
 • Kaedah P&P guru
 • Penilaian murid
 • Pengurusan program di sekolah
Strategi 6: P erkhidmatan FasiLINUS
 1. Pelantikan guru
 2. Membangunkan keupayaan FasiLINUS
 3. Penerangan Linus kepada GB dan guru
 4. Coaching dan mentoring
 5. Perancangan strategi.

*sumber drp.:Bahan taklimat Perkembangan Baru Pendidikan 2010 - 2012 JPN Perak